Verzekeringen


Gratis offertes aanvragen bij verhuisfirma's bij u in de buurt? Begin hier met zoeken!

U gaat binnenkort verhuizen. Spannend. Na weken van voorbereiding nadert nu het moment van vertrek naar het nieuwe huis en de nieuwe woonomgeving. Heeft u zich bij de voorbereidingen ook afgevraagd hoe het zit met de verzekering van uw inboedel? Weet u hoe uw inboedel tijdens uw verhuizing verzekerd is? Heeft u uw verzekeringspolis daarop nagelezen of u laten informeren door uw verzekeringsadviseur? Nee? Het is verstandig dat alsnog snel te doen. Bovendien zult u uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij van uw nieuwe adres op de hoogte moeten stellen. Doet u dit niet, dan vervalt na een bepaalde, in de polis genoemde termijn uw inboedelverzekering. Over het algemeen is deze termijn dertig dagen, er zijn echter uitzonderingen.

De inboedelverzekering
Voor het afdekken van de mogelijke risico’s met betrekking tot uw inboedel zult u een inboedelverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering geldt doorgaans alleen zolang de inboedel zich bevindt op het in de polis aangegeven adres. Als de inboedel wordt verplaatst dan wel verhuisd (en eventueel tussentijds wordt opgeslagen) dan treden de, beperktere, polisvoorwaarden betreffende de "dekking buiten de woning" in werking.
Dat betekent dat als er tijdens de verhuizing iets met uw inboedel gebeurt, de polis een veelal beperktere dekking biedt. Dit heeft consequenties voor de schadevergoeding.
Er zijn wel inboedelverzekeringen die tijdens de verhuizing voorzien in een dekking tegen de schade tengevolge van een ongeval aan het middel van vervoer (de verhuisauto). Maar als de verhuizing of de opslag langer duurt dan de periode die in uw inboedelpolis wordt genoemd, kan het verstandig zijn om aan een aparte verzekering te denken. Kijk dus voor u verhuist uw inboedelpolis hierop na of informeer bij uw tussenpersoon of uw verzekeringsmaatschappij.

Het transport
De meeste verhuizingen nemen slechts één, of hooguit twee dagen in beslag. De inboedel wordt uit het éne huis gehaald, in de verhuisauto geladen, en na de rit bij het andere huis weer uitgeladen.
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee deze werkzaamheden door uw verhuizer worden uitgevoerd, kan de inboedel schade oplopen of kan er iets wegraken. Wie is aansprakelijk voor de ontstane schade?
Over het algemeen moet de verhuizer de door zijn toedoen ontstane schade vergoeden. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde en niet op basis van de nieuwwaarde. Er is echter een aantal gevallen waarin u de verhuizer niet aansprakelijk kunt stellen voor de schade.
Bijvoorbeeld als het laden of lossen en het in- of uitpakken van de inboedel en het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de meubelen door uzelf of door u ter beschikking gestelde hulp wordt uitgevoerd. Ook voor het afsterven van planten, het niet goed (meer) functioneren van elektronische apparatuur etc., is de verhuizer niet aansprakelijk. Dit alles staat nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Uw verhuizer (indien erkend)zal u deze kosteloos verstrekken. Heeft hij dat nog niet gedaan, vraagt u hem er dan om.
Voor deze zogenaamde vervoerdersaansprakelijkheid heeft de verhuizer zich verzekerd. De hiervoor genoemde uitzonderingen, die voor uw eigen risico zijn, kunnen ook verzekerd worden. Deze verzekering kan de verhuizer graag op uw verzoek voor u afsluiten. De premie van deze extra verzekering is voor uw eigen rekening. Mocht u toch schade lijden, meldt u dit dan direct bij de verhuizer.

Gratis offertes aanvragen bij verhuisfirma's bij u in de buurt? Begin hier met zoeken!