Internationale verhuizingen

Home > Verhuizen > Internationale verhuizingen

Bent u op zoek naar een internationale verhuisfirma? Doorloop hier de stappen en vraag gratis offertes aan.

Overzeeverpakkingen
Wie gaat emigreren wil dat zijn goederen zo snel mogelijk en heelhuids over zee aankomen. Een verhuizing overzee vraagt om nog veel meer aandacht dan een verhuizing over land. Voor het risicoloos transport van uw goederen moeten uw goederen vervoerd worden in speciaal ontworpen zeecontainers. Ook het verpakkingsmateriaal moet volledig geschikt gemaakt zijn (eventueel kisten) voor verhuizingen over zee. Uw verhuisfirma kan u adviseren over de te gebruiken verpakkingen.

Emigreren en pensioen direct offertes aanvragen
U vertrekt naar het buitenland. Hiervoor moet u veel regelen. Voor uw huis, uw baan, uw financiële zaken. En ook voor uw pensioen. Wat doet u hiermee?
Afhankelijk van uw situatie hebt u een aantal mogelijkheden. U kunt uw pensioen afkopen, meenemen naar een buitenlandse pensioenverzekeraar, of u laat het gewoon bij uw huidige pensioenverzekeraar staan.
Laat u door uw pensioen verzekeraar adviseren over de verschillende mogelijkheden.
Laat in ieder geval altijd schriftelijk weten dat u gaat emigreren.

Internationaal verhuizenNaar het buitenland & verzekeren
Wanneer u naar het buitenland vertrekt zorgt u ervoor dat alles goed is geregeld. Dat geldt wanneer u vertrekt voor een paar weken vakantie maar nog veel meer wanneer u vertrekt om voor een paar jaar of misschien wel definitief naar het buitenland te vertrekken.

Vertrek voor werk, studie, stage of au-pair
Ook wanneer u maar voor een paar jaar naar het buitenland om een andere reden dan vakantie, of voor een zodanig lange vakantie dat een gewone reisverzekering niet volstaat, kunt u gebruik maken van meer specifieke verzekeringen.
Zodra u in het buitenland woont, gelden de meeste Vlaamse verzekeringen niet meer. Dit zal u per verzekering moeten nagaan. Wel is het zo dat vertrek naar het buitenland een geldige reden is om uw Vlaamse verzekeringen op te zeggen.

Vlaamse verzekeringen voor in het buitenland
Natuurlijk kunt u zich ook in het buitenland verzekeren, maar er zijn voordelen om u in Vlaanderen te verzekeren. Die zetten we even op een rij:
Repatriëring verzekerd: Als u iets overkomt wat in het buitenland niet behandeld kan worden kun je elders (bv. in Vlaanderen) een behandeling ondergaan. Ook wanneer of mede-verzekerden zeer ernstig ziek worden of overlijden, dan kunt u zich daarvoor verzekeren.
Vlaamse voorwaarden: Niet alleen zijn de polisvoorwaarden Vlaamstalig, maar ook bij schade wordt u in het Vlaams geholpen.
Ziektekostendekking bij terugkeer: Als u in Vlaanderen uw ziektekosten verzekerd, is er bij terugkeer dekking voor de wachttijd van de AWBZ (niet bij de basis-dekking van het Expatriates pakket). Ook is meestal een maand uitloop na terugkomst. Vanuit Vlaanderen kunt u verzekeringen regelen die speciaal bedoeld zijn voor mensen die (tijdelijk) naar het buitenland gaan.

Bent u op zoek naar een internationale verhuisfirma? Doorloop hier de stappen en vraag gratis offertes aan.

Belastingheffing na emigratie
Bij het woord emigratie denkt men allereerst aan Vlamingen die koers zetten naar Canada, Nieuw-Zeeland of Australië. De inwoner van Brugge die besluit drie kilometer verderop in Vlaanderen te gaan wonen, wordt over het algemeen niet gezien als een emigrant. Toch is ook dan sprake van emigratie. Zie ook Elsevier "Vrijwillige Ballingen en de CBS cijfers. Emigreren is immers hetzelfde als in een ander land gaan wonen. En dat heeft gevolgen voor de belasting- en premieheffing en vermogensbelasting.

Belasting en woonplaats
Iedereen die in Vlaanderen woont, moet in Vlaanderen belasting betalen over zijn of haar totale wereldinkomen.
Wie niet in Vlaanderen woont, betaalt hier alleen belasting als hij of zij bepaalde inkomsten uit Vlaanderen geniet.

Voor de inkomstenbelasting geldt:
Wie in Vlaanderen woont, is binnenlands belastingplichtig;
Wie niet in Vlaanderen woont maar wel bepaalde inkomsten in Vlaanderen heeft, is buitenlands belastingplichtig indien die persoon in beginsel aan de inkomstenbelasting is onderworpen. Aldus het Hof op 17 juli 1998.

Woonplaats
De vraag waar iemand woont, in Vlaanderen of in een ander land, is in het algemeen gemakkelijk te beantwoorden.
Vertrekt u met uw hele inboedel naar Canada om daar definitief te gaan wonen en werken, dan bent u emigrant en hier zal niemand van opkijken.
Maar er zijn ook situaties die minder eenvoudig te beoordelen zijn. Bijvoorbeeld: u woont door de week in Duitsland, maar uw gezin blijft in Vlaanderen wonen. Bent u dan inwoner of niet?

Belastingverdragen
Vlaanderen heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. De inhoud van de verdragen is niet voor elk land hetzelfde. Indien Vlaanderen met uw nieuwe woonland een belastingverdrag heeft gesloten, kunt u uw fiscale positie alleen bepalen door dat verdrag te raadplegen. Het belastingverdrag kan voor u van belang zijn als u na uw vertrek inkomen uit Vlaanderen geniet of vermogen in Vlaanderen heeft.

Wat houdt een belastingverdrag in?
Een belastingverdrag is een afspraak tussen twee landen wie het recht van belastingheffing heeft over bepaalde inkomsten. Hierdoor wordt voorkomen dat in twee landen over dezelfde inkomsten belasting zou moeten worden betaald.

Voorbeeld
U woont in Spanje. U heeft AOW-pensioen uit Vlaanderen. Op grond van de Spaanse belastingwetten zou u als inwoner van dat land ook daar belasting over uw AOW-pensioen moeten betalen. Zonder belastingverdrag zou u dus tweemaal over hetzelfde pensioen moeten betalen. Het belastingverdrag dat Vlaanderen met Spanje heeft gesloten, bepaalt nu dat niet Vlaanderen maar Spanje het AOW-pensioen mag belasten. Het verdrag gaat uit boven de nationale wetgeving. Vlaanderen mag daarom geen belasting heffen over uw AOW-pensioen.

Let op! Het verdrag geldt niet voor de volksverzekeringen. U diende voorheen wel premie (awbz en aww) betalen over uw Aow-pensioen als u in Vlaanderen verzekerd bent. Per 1 januari 1999 is deze regeling gewijzigd, er is een gecompliceerde overgangsregeling.

Bij uw vertrek; het afhandelen van uw belastingzaken
Als u van plan bent te emigreren, dient u een aantal belastingzaken af te handelen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u op het moment dat u vertrekt nog belastingaanslagen moet betalen. Ook moeten er misschien nog aanslagen worden opgelegd. U kunt de Belastingdienst verzoeken het vaststellen van aanslagen over de nog openstaande jaren te bespoedigen. Aanslagen die op het moment van vertrek nog niet zijn opgelegd, kunt u alvast betalen: door middel van een depotstorting bij de Belastingdienst.

Als u na uw emigratie nog wel bepaalde Vlaamse inkomsten heeft, bent u voor de Vlaamse inkomstenbelasting 'buitenlands belastingplichtig' of vanaf 1 januari 2001 naar keuze fictief binnenlands belastingplichtige.

Bent u op zoek naar een internationale verhuisfirma? Doorloop hier de stappen en vraag gratis offertes aan.

Meer informatie?

De website verhuizers.be helpt dagelijks vele tevreden klanten. Nadat u een aanvraag hebt gedaan ontvangt u binnen enkele dagen offertes van verhuizers bij u in de buurt. Mocht u toch nog vragen over deze website hebben, lees er meer over bij 'veelgestelde vragen'. Lees onderstaand meer over de diensten van verhuizers:

Lees meer over deze website en vraag direct gratis vrijblijvende offerte aan door het formulier in te vullen.   direct offertes aanvragen